Gerundium – Középiskolai ismeretterjesztő program

1. Háttér

Az Európai Unióban 2007-ben 56 ezer ember várt megfelelő donorszervre, miközben naponta 12 beteg hal meg a várakozás közben. A szervtranszplantáció a máj, a szív és a tüdő végstádiumú betegségeiben az egyetlen elérhető terápia. A szervátültetett betegek nagy része teljes értékű tagjává válik a társadalomnak, tanulnak, dolgoznak, gyermeket vállalnak.

Magyarországon a veseátültetettek száma több mint 3000, a májátültetetteké hozzávetőleg 400, várólistán kb. 1200 ember van. Emellett évente országosan 100-200 szervdonáció is zajlik, tehát csak hazánkban legalább 4-5000 családot (15-20.000 fő) érint a téma, amely a közvetlen (rokonok, munkahely, iskola) és közvetett (baráti kör, ismerősök, kórház és körzeti rendelő más betegei) környezettel együtt legalább 250.000 embert jelent.

Az alapfogalmak, és jogszabályok tisztázása azért szükséges, mert ez a terület még mindig sokak számára ismeretlen, kicsit misztikus, a róla alkotott vélemény felületes, és nem valós ismereteken alapszik, amely bizalmatlanságot szülhet. Ugyanakkor az agyhalál, és szervadományozás nagy médianyilvánosságot kap, ezért lényeges, hogy a felnövekvő generáció tisztán lásson ebben a kérdésben.

Az agyhalállal és szervátültetéssel kapcsolatos korrekt ismeretek hasznosak mind oktatási, állampolgári ismereti szempontból, mind az, általános műveltséget tekintve, de népegészségügyi, egészségügyi szervezési, sőt pályaválasztási vonatkozásban is. Magyarországnak az Eurotransplanthoz, 2013-ban történt csatlakozása ezt európai dimenziókba is helyezi. Hazánkban az ilyen irányú ismeretek hiányosak

2. Célkitűzés

A program célja az orvos-szakmai utánpótlás nevelése mellett, a lakosság potenciális szervadományozásra való hajlamának növelése, és a középiskolások állampolgári ismereteinek gyarapítása. A program, a Debreceni Egyetem (DE), az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért (AKMT), a Magyar Transzplantációs Társaság (MTT) és az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda (OVSZ SZKI) közös együttműködéséből létrejött kezdeményezés, melynek célja a szervdonációról és ehhez kapcsolódó témakörökről, a középiskolás korosztálynak szóló állampolgári ismeretterjesztés.

3. Folyamatleírás

Kortársoktatók kiképzése

A Debreceni Egyetem kezdeményezésére, ma már mind a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetemen történik a felsőbb éves orvostanhallgatók számára az agyhalállal, és szervátültetéssel foglalkozó, rövid összefoglaló képzés azzal a céllal, hogy a résztvevők kortársoktatóvá váljanak Ez a Debreceni Egyetemen, egyelőre egyedüliként az országban, egy az orvostanhallgatók számára féléves kötelezően választható, akkreditált kurzusba van beépítve.

A hallgatók a rövid képzés végén számot adnak tudásukról. Az önkéntes alapon jelentkező orvostanhallgatók továbbképzése folyamatos, melyhez szakmai konzultációs hátteret az egyetemi oktatók biztosítják. A kortársoktatókat ellátjuk demonstrációs eszközökkel (szórólapok, ismertetők). Rendelkezésükre bocsátjuk az előadásokhoz szükséges elektronikus diasort is, melyet a program együttműködő szakemberei lektoráltak. A kiválasztott kortársoktatók szakmai bizottság előtt prezentálják előadásukat mielőtt a középiskolai aktivitást megkezdenék. Rövid eligazítást kapnak pedagógiai ismeretekből is. Ennek lényege, hogy tudásukat röviden, tárgyszerűen adják át, továbbá felkészítjük őket arra, hogy milyen kérdések várhatóak, és ezekre mit feleljenek. Az ismereteiket esetleg meghaladó, vagy a tárgytól eltérő kérdésekre nem adnak a helyszínen választ, hanem azokat összegyűjtve nekünk továbbítják.

Előadás megtartása, teszt, szóbeli kérdések

Az előadásokat a tantermi, 45 perces órák keretére terveztük. Elképzelésünk szerint az első alkalommal egy kb. 15 kérdésből álló teszt kitöltésével kezdenénk (10 perc), amely az előadás előtt meglevő ismereteket méri fel. A tesztnek természetesen nincs osztályozó jellege. Az óra hátralevő részében a kortársoktató az agyhalállal kapcsolatos ismereteket adná át (kb. 25 perc). Ezután kérdések, amelyek közül az egyértelműeket megválaszolná, a többit begyűjtené. Egy második alkalommal (néhány héttel később) egy teljes, kb. 25 perces előadást tartana a szervátültetésről, és megválaszolná a feltett kérdéseket. A két előadás között a kortársoktató egyeztet a szakmai hátteret adó tanszékkel, a tapasztalatait, a tesztet, és a feltett kérdéseket illetően. Így mód van korrigálni, kiegészíteni. Lehetséges egy harmadik alkalom is. Ez ismét egy teszt, és arra hivatott, hogy az átadott ismeretek beépülését mérje (kb. 20 kérdés,15 perc). Ekkor mód lenne ismét kérdezni is, illetve igény esetén a szervátültetett betegek közül is részt vesz valaki, vagy a velük foglalkozó klinikai szakpszichológus. A tesztek eredményeit összesítve (vagy iskolánként, osztályonként bontva) átadjuk az iskolának, megállapodás esetén a KLIK-nek és/vagy az önkormányzatnak is, illetve megegyezés szerint publikációra is kerülnek.

4. Résztvevő felek

A program kezdeményezője a Debreceni Egyetem ÁOK Szervtranszplantációs Tanszék. A program neve a Debreceni Egyetem javaslatára: „GERUNDIUM”, helyi több évszázados történelmi jelképként szimbolizálja az összefogást, a kitartó munkát és szakmai alázatot.

Az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda a program együttműködő partnereként a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/B. § (5)-val egybehangzóan jelentős szerepet vállal Hazánk szervdonációval kapcsolatos ismeretterjesztő orvostanhallgatók kiképzésében, programjainak koordinálásában, a bemutató anyag elkészítésében

Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért.

Az alapítvány 2014 tavaszán jött létre, alapítója Dr. Fekete Károly (akkor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora) a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Kuratórium elnöke Dr. Nemes Balázs. Az alapítvány résztvesz kortársoktatók képzésében, az információk terjesztésében és terveink szerint a háttérköltségek egy részét is átvállalja.

Kontaktszemélyek

Dr. Nemes Balázs
tanszékvezető egyetemi docens
Debreceni Egyetem ÁOK SI nem önálló Szervtranszplantációs Tanszék vezető docense, és az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért kuratóriumi elnöke
(06-30-983-4764, illetve 06-20-361-8391, abnemes@hotmail.com

Dr. Kovács Dávid Ágoston – oktatási kontakt
drkovacsdavid@gmail.com

Varga Anita Katalin – kapcsolattartó, Debrecen

Balogh Enikő – kapcsolattartó
eniko55.balogh@gmail.com

5. Finanszírozás

A program költségei rendkívül alacsonyak. A kortársoktatás az egyetemek keretein belül zajlik, a bemutató, anyag megoldott. Kiegészítő szóróanyagok elkészítését az alapítvány vállalja. A középiskolai oktatást végző kortársoktatók költségeinek fedezését (utazás, illetve oktatásra fordított idő), és az oktatáson felüli munkák (tesztek összeállítása, értékelése, statisztika) díjazását technikailag legcélszerűbb az alapítványon keresztül megoldani. Az alapítvány megbízási szerződést kötne velük, nagyjából bruttó 5-7000 Ft/alkalom összegben, azonban a program teljes finanszírozását átvállalni nem tudja. Ennek nagyságrendjéhez tudni kell a bevont középiskolai osztályok, és a tervezett alkalmak számát. Egy-egy régióban kb. 4-8 orvostanhallgatót képeztünk ki eddig. Az önkormányzatoktól az ehhez történő hozzájárulást az alapítványon keresztül várjuk.

6. Várható eredmények

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda felmérése szerint a hazai közbeszédben a szervdonáció, transzplantáció alulreprezentált az Eurotransplant többi országához képest. A Gerundium segítene ezt javítani. Tágabb értelemben a Gerundium bevezetése a középiskola oktatásba javítaná az egészségre nevelés, a prevenció, és az önzetlenség, valamint a társadalmi hasznosság és szolidaritás oktatás-nevelésének hatásfokát, segíthetne a pedagógusoknak, hogy valós és sikeres példát adjanak diákjaik elé, ahol egy tevékenységen át a társadalom egésze érintett lehet. Ezért a Gerundium bizonyos tekintetben (társadalom) politikai kérdés is és ilyen eredményeket is hozhat.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.