Bemutatkozás

Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a Kelet-magyarországi szervátültetés ügyét. Az alapítványról az Európa Rádió hanganyaga ide kattintva hallgatható meg!

A kuratórium tagjait az alapító azzal a feladattal bízta meg, hogy ne csak a szakmai közösséget, hanem a társadalom egészét megszólító munkát végezzenek.  A kuratórium felmérte a szervátültetés helyzetét a régióban. 

Debrecen 1991 óta, regionális központként hivatalosan három megye veseátültetési ellátásáért felelős (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg), de természetesen minden arra rászoruló, és a debreceni központban megbízó, ott jelentkező páciens műtétét elvállalta eddig is, és ezután is.

Az alapításkor úgy láttuk, hogy a Debreceni Egyetem, és a régió lehetőségei, adottságai, hagyománya, és magas szakmai színvonala messze több lehetőséget rejtenek, mint, amely a napi gyakorlatban meg is valósul. A veseátültetés csaknem negyed évszázados múltra tekintett vissza Debrecenben az Alapítvány elindulásakor. Az eredmények hazai, és európai mércével mérve is kiválóak, az eszközpark modern, a szakemberek felkészültek, mégis a lakosság arányát illetően, a veseátültetések száma kissé elmaradt az országos átlagtól.

Felmerült a kérdés, hogy vajon a lakosság megfelelő információval rendelkezik-e arról, hogy Debrecenben is elérheti a modern orvostudomány ilyen lehetőségeit?  Vajon a vesebetegségben érintettek ismeretei megfelelőek-e ahhoz, hogy a beavatkozásra vállalkozzanak? Egyáltalán tudják-e, hogy hová, kihez forduljanak? Segíteni szeretnénk a kapcsolat rövidre zárásában, a kérdések megválaszolásában. Elérhetőségeink a kapcsolat oldalon megtalálhatóak.

A kuratórium úgy döntött, hogy lehetőségeihez képest támogat minden olyan kezdeményezést, amely a valós információk eljuttatását segíti az érintettekhez és ebben partnerséget keres a megfelelő szakmák képviselőivel. A kuratórium kezdeményező szerepet is vállalt, ennek példái a Gerundium  (http://www.ovsz.hu/oco/gerundium-kortarsoktatasi-program-0), valamint a  Sorstárs programok.  Ezért támogatta a kuratórium egy olyan betegtájékoztató elkészítését is, amelyben maguk, a veseátültetettek is részt vettek.

Hazánkban már évek óta megindult, és erősödik az élődonoros veseátültetési program. Ez Debrecenben is emelkedő tendenciát mutat 2013 óta. Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy segítsük a régió vesebetegeinek a debreceni élődonoros programban való részvételhez.  Tudjuk, hogy nehéz elfogadni ilyen adományt. Tudjuk, hogy még nehezebb kérni.  Kifejezetten ezzel a céllal szervezünk találkozókat, ahol  kifejezetten a Debrecenben élődonor veseátültetésben részesült párokkal találkozhatnak, oldott körülmények között.

Lényegesnek tartjuk, hogy teret kapjanak az olyan civil kezdeményezések is, amelyek a régióban zajló szervátültetési programok ügyét mozdítják elő.  A szervátültetettek Sorstárs közössége egyike ezeknek.  A pszichológus mellett a veseátültetésen már átesett betegek megértő, és aktív közösségéről van szó. A megalakuló vitéz Váry Sándor sportegyesület a másik fórum, ahol a sport az elsődleges téma. Bármelyikhez lehet csatlakozni, mint érdeklődő, kérdező, vagy tenni vágyó aktív szereplő.

A veseátültetés társadalmi (el)ismertségének elősegítésére az alapítvány, első alkalommal 2015-ben jótékonysági koncertet szervezett.  Ezt hagyományként szeretnénk folytatni.  A 2016-os jubileumi esztendőre tekintettel a kuratórium támogatta az Orvosi Hetilap tematikus lapszámának megjelenését.  Az első debreceni  veseátültetés 25. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos ülés és a második jótékonysági koncert megrendezését is támogatja az alapítvány (link-hírek). Ugyancsak az évforduló alkalmából megalapítottuk a Kelet-Magyarországi Transzplantációért díjat (link).

Fontos a szakemberek továbbképzése.  Ezért a kuratórium támogatja a fiatal szakemberek hazai, és külföldi továbbképzését. Már az alapítvány megalakulása évében támogattuk egy fiatal sebész leiden-i (Hollandia) szakmai továbbképzését. A továbbképzés másik formája az úgynevezett Mobilitás program. Ennek keretében elsősorban egészségügyi szakdolgozó kollégák kapnak lehetőséget, hogy hazai (döntően fővárosi) testvérintézményekben rövid, néhány hetes tanulmányutat tegyenek, és Debrecenbe hozzák haza az ott megtanultakat. Többen éltek ezzel a lehetőséggel.

Része a képzésnek a hazai, és külföldi szakmai kongresszusokon történő részvétel is ő.  Fontos az is, hogy a más országokban kötött szakmai barátságainkat ápoljuk, és Debrecenben is kamatoztassuk. Ennek jegyében támogatja az alapítvány külföldi oktatók debreceni előadását.

A regionális ellátásban a veseátültetés mellett más fejlődési irányok is lehetségesek. Ilyen lenne a májátültetés elindítása.  Ismereteink szerint még a hozzánk hasonló lakosságszámú európai országok (Csehország, Hollandia, Ausztria) többségében is egynél több májátültető központ van.   Magyarországon csak egy, Budapesten. Reményeink szerint a budapesti központ előbb-utóbb elkezdi az élődonoros májátültetési programot.  A más országokban tapasztaltak alapján ezt, a terhek megosztása, és a képzett szakembergárda szélesítése miatt kifejezetten támogatni tudja egy országon belüli alternatív, második centrum, esetünkben, a keleti régióban.

Fejlődési lehetőséget látunk a környező országok egyes centrumaival kötött kétoldalú oktatói megállapodásokban is, továbbá új szakmai lehetőségek kiaknázásában, mint a keresztdonáció.

Debrecen a jogszabály kezdeményezésében is tevékenyen részt vett, de ez kifejezetten olyan program, amelyben felül kell emelkedni a helyi érdekeken, mert a gyakorlatban csak országos összefogással valósítható meg. Ennek elkötelezettje az alapítványunk is.

A tudományos aktivitás része a szakmai életnek. Az alapítvány lehetőségeihez képest támogatja az ilyen jellegű kérelmeket is.

A betegellátás eszközparkjának modernizálása, és a munkakörülmények javítása, amennyiben lehetséges, és bírjuk az egészségügyi szolgáltatást végző intézet elvi támogatását, szintén kitűzött cél. Az eddigi korlátozott anyagi lehetőségeink csak kisebb, elsősorban közérzetet javító beruházásokra voltak elegendőek. Megfelelő társadalmi támogatás esetén a kuratórium előtt levő kérelmek közül a valódi orvostechnikai eszközfejlesztéseket is teljesíteni tudnánk.

Kérjük segítségüket  az internetes forgalomirányításban

Azt tapasztaljuk, hogy sokan, őszintén szeretnének segíteni.  Sokaknak van véleménye, személyes, vagy közvetett tapasztalatai. A mai, internet által összekötött világban nem is olyan nehéz támogatói, követői csoportokat létrehozni. Véleményt, kommentárt elmondani néhány gomb lenyomásával is lehet. Ugyanakkor az a veszély is fennáll, hogy az információk elaprózódva, részletekben, néha személyes élményektől befolyásolva, környezetükből kiragadva jelennek meg. Ennek természetesen megvan a maga értéke, de aki nem csak érdeklődőként keresi az információt, hanem betegségben érintett, annak az a fontos, hogy az eredeti forrásból kapjon híreket.  Hiszen a szervátültetés nem egy téma, hanem egy életet mentő egészségügyi szolgáltatás.

Alapítványunk megköszöni minden segítő szándékú, a weboldalakon aktív személy segítségét abban, hogy felénk, az oldalunkra irányítja az érdeklődőket.  Vegyék fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.  Mindenkit szívesen látunk az általunk koordinált programok saját ismerőseik között történő hirdetésében, népszerűsítésében, vagy akár a tevőleges részvételben is.

Az első debreceni  veseátültetés 25. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos ülés és a második jótékonysági koncert megrendezését is támogatja az alapítvány. Ugyancsak az évforduló alkalmából megalapítottuk a Kelet-Magyarországi Transzplantációért díjat.

Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványunkat.

Név: Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért
Bankszámlaszám: 11738008-20887533
Az alapítvány adószáma: 18524246 1 09

 

Köszönettel,

Az alapítvány kuratóriuma