Jótékonysági koncert 2017

Jótékonysági Koncert a Debreceni Református Nagytemplomban

  1. november 3-én, pénteken 17 órakor kezdődött az Alapítvány kezdeményezésére immár harmadik éve megrendezett Jótékonysági Koncert, és a Kelet-Magyarországi Transzplantáció Fejlesztéséért Díj átadása.

A több, mint 250 megjelentet Vad Zsigmond esperes úr köszöntötte a nagytemplomi gyülekezet nevében. Esperes úr szavaiban idézte Ezékiel próféta könyvét („Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Ez. 36; 26-27) és kiemelte, hogy a reformáció 500. évfordulóján óhatatlanul felmerül a kérdés: vajon mi a párhuzam a reformáció és a transzplantáció között? A megújulás, és a bátorság ez a két közös elem – mondta beszédében Vad Zsigmond esperes úr. Megújulás hitben, lélekben és testben.  Bátorság ahhoz, hogy ezt megtegyük. Isten áldását kívánta a betegekre, és kezelőikre egyaránt.

A zenei programot Somogyi-Tóth Dániel és a Kodály Filharmonikusok fúvós quintettje szolgáltatta. A műsorban elhangzott Mouret: Rondo; Bach: d-moll toccata és fúga BWV, 565 Maurer: Three pieces for brass quintet; Boelmann: Suite Gothique; Charpentier: Te Deum – prelude

A Nagytemplom falai között megszólaló orgona csodálatos hangja magát a művészt, Somogyi-Tóth Dánielt is megérintette. A műsor végén örömmel jelezte, szívesen jönne ide gyakrabban játszani. Az orgonát évekkel restauráló művész szintén jelen volt a koncerten.  Szavaival élve, ő ugyan a saját munkáját nem kívánja dicsérni, de úgy érzi, nem sok ilyen hangszer van az országban. Jó volt látni, ahogy két korosztály művészei együtt lelkesednek, egy ilyen alkalom során.

A zenei program két része között került sor a Kelet-Magyarországi Transzplantáció Fejlesztéséért Díj átadására. A díjazott Dr. Ökrös Ilona számos kollégájával, és barátjával érkezett Miskolcról.  A díjat püspök úr távollétében Dr. Nemes Balázs a kuratórium elnöke adta át. Rövid beszédében megköszönte Ökrös Ilona több, mint két évtizedes áldozatos munkáját, és kiemelte, hogy a díj alapításával a kuratórium nem titkolt célja az volt, hogy a háttérben, sokszor el nem ismerten, odaadással munkálkodók méltó elismerést kapjanak. A kuratórium elnöke felkérte Ökrös Ilonát, hogy jószolgálati nagykövetként csatlakozzon, Asztalos László után immár másodikként, a díjazottak köréhez, és népszerűsítse tovább a kelet-magyarországi transzplantáció ügyét.

Ökrös Ilona köszönetet mondott a díjazásért, és azt egyúttal kollégáinak, munkatársainak ajánlotta, akik nélkül az ő munkája sem lehetett volna eredményes. A jelenlevők meghatottan vehették tudomásul, hogy a díjátadás miatt érkezők milyen szeretettel vették körül a díjazottat.

A műsor zenei résszel folytatódott, majd Sajó Sándor a kelet-magyarországi szervátültetetteket képviselő vitéz Váry Sándor Szervtranszplantáltak Egyesületének Elnöke emelkedett szólásra. A sport, életmódi prevenció fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az egyesület, az alapítvánnyal közösen azon munkálkodik, hogy a szervátültetett emberek teljes értékű életet élhessenek, visszatérjenek a munka világába, merjenek tanulni, dolgozni, sportolni, családot alapítani. Kiemelt fontosságot tulajdonított annak, hogy a sok művesekezelésben részvevő beteg megfelelő információt kapjon a veseátültetésről. Az egyesület tagjai sorra járják majd a régió műveseállomásait, és elbeszélgetnek az ott kezelt sorstársaikkal. Beszéde alatt rövid diavetítést láthattak a jelenlevők, amelyek a regionális sporteseményeken készültek.

Zárszóként a nagytemplomi gyülekezet világi vezetőjeként Csabina Sándor köszöntötte a jelenlevőket. Maga is részese a szervátültetett közösségnek, mint elmondta csaknem 20 éve esett át májátültetésen. Meleg szavakkal biztatta a még műtétre várókat, hitet és bizonyságot tett a mindennapi csoda, a gyógyulás, és az abba vetett hit mellett, és köszöntötte a növekvő, szerveződőben levő betegközösséget, akiknek szintén jó egészséget kívánt.

Nemes Balázs dr.

  

A koncerten készült fényképeket itt láthatja.

A korábbi koncertekről, díjazottakról itt olvashat.

A korábbi díjazottakról, koncertről képek itt.