Pályázati kiírás a szervátültetettek részvételének támogatására regionális, vagy országos kvalifikációs versenyeken

 

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet szervátültetetteknek, regionálisan, szervezett keretek között zajló, és/vagy a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által szervátültetettek számára rendezett sportversenyen való részvételre.

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) az aktívan sportoló szervátültetettek arányát, illetve annak támogatása, hogy a régióban élő szervátültetettek aktívan vegyenek részt a regionális, és országos versenyeken.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely szervátültetett személy, aki a régióban él, és jár orvosi utógondozásra. (Kivételes esetekben a szervátültetett közvetlen hozzátartozójának költségére is pályázni lehet)

Mire lehet pályázni? Az alapítvány az adott regionális, vagy országos versenyen történő részvétel, és a helyszínre történő utazás költségét vállalja át. Kivételes esetekben az alapítvány szállásköltséget is átvállal (egészben, vagy egy részletét), amennyiben a kvalifikációs versenyt szervező ezt nem biztosítja, és a pályázó részvétele a regionális sportaktivitás szempontjából kiemelt jelentőségű, vagy nélkülözhetetlen.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel, maximum egy oldalban a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is), továbbá a versenypontos megnevezését, amelyen részt kíván venni, és annak leírását, hogy mire kéri a költségtérítést. Nem feltétel, de a pályázathoz mellékelni javasolt minden olyan dokumentumot, amely a kuratórium számára a döntést megkönnyíti: így a verseny honlapját – ha van ilyen, illetve a pályázó rászorultságára vonatkozó adatot (pl. havi jövedelem, munkaviszony, fogyatékosság stb. igazolása). Amennyiben szállás térítésére is benyújt pályázatot, a pályázónak hitelt érdemlően bizonyítani kell a feltételekben leírtakat. Amennyiben hozzátartozó támogatásra is pályázik, akkor a kereset kimutatás mellékletként feltétele a pályázatnak

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com oldalra kell beküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat? A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával, továbbá a pályázó rászorul-e a segítségre, és ez mennyire igazolt. Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Ha a leírás alapján a rászorultságot nem lehet eldönteni, a kuratórium kiegészítést kérhet. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázó utólag kapja meg, banki átutalással, de csak abban az esetben, ha az igényelt költségét hitelt érdemlően igazolja: pl. utazással kapcsolatosan autóbusz-, vonatjegy, illetve a regisztrációs díj kifizetését, valamint a versenyen történt megjelenését is igazolja.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.

 


Pályázati kiírás szervátültetettek szabadidősport aktivitásának elősegítésére

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet a szervátültetetteknek, szabadidősport aktivitásának elősegítésére

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a rendszeresen sportoló szervátültetettek arányát, illetve annak támogatása, hogy a szervátültetettek csoportosan, rendszeresen, és szervezett keretek között vehessenek részt szabadidősport tevékenységben.  Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek nem egy-egy személy számára teszik lehetővé a sportolást, hanem szervezett keretet, toborzást és rendszerességet biztosítanak.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely szervátültetett személy, aki a régióban él, és itt jár orvosi utógondozásra és ezt igazolja is.

Mire lehet pályázni?  Saját, vagy csoportos szabadidősport aktivitáshoz fűződő költségek utólagos megtérítésére

  • Az alapítvány magánszemély saját költségének térítésére vonatkozó beadványt is elbírál,
  • de előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek a szabadidősport nagyobb létszámú művelését segítik elő, és az érintettek elérésétől, a sport szervezésén át, a közösségszervezést is magukban foglalják.

Saját részre pályázni lehet bármely szabadidősporthoz szükséges belépők (bérletek) megvásárlására, amennyiben a pályázó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a nevezett sport művelését legalább négy alkalommal saját maga végezte. Az alapítvány ezért kérheti a sport objektum igazolását, hogy a pályázó ott saját maga jelent meg.  Saját költségre egy naptári évben kétszer lehet, alkalmanként maximum 8.000 Ft összegben.

Csoportos aktivitás megszervezése esetén részletes költségvetési tervet kérünk, amelynek tartalmaznia kell az egyes tételeket, és a résztvevők várható számát. Csoportos aktivitásnak minősül a kérelem, ha legalább 10 személy részvételét jelenti, legalább három alkalommal.  Erre a támogatására az alapítvány nem jelöl meg keretösszeget, de 60.000 Ft-nál magasabb kérelmet csak kivételes esetben támogat.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is), továbbá a sport tevékenység(ek) pontos megnevezését, amelyen részt kíván venni, és annak leírását, hogy mire kéri a költségtérítést, és  – saját részre történő kérelem esetén – annak indoklását, hogy miért szorul rá az alapítvány segítségére. Saját részre történő pályázat esetén feltétel a rászorultságára vonatkozó igazolást (pl. havi jövedelem, munkaviszony, fogyatékosság stb. igazolása) mellékelni. Csoportos aktivitásnál erre nincs szükség, viszont részletes költségvetési tervet kell mellékelni.

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat? A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával, továbbá a pályázó rászorul-e a segítségre, és ez mennyire igazolt. Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Ha a leírás alapján a rászorultságot nem lehet eldönteni, a kuratórium kiegészítést kérhet. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

A csoportos aktivitással kapcsolatos pályázatnál a kuratórium azt bírálja el, hogy az igényelt összeg mennyire szolgálja a kitűzött célt: csoportosan, rendszeresen, és szervezett keretek között végzett szabadidősport.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázó utólag kapja meg, banki átutalással, de csak abban az esetben, ha az igényelt költségét (költségeket) hitelt érdemlően igazolja.

Mind az egyén, mind a csoportos aktivitással kapcsolatban érvényes, hogy elnyert támogatás esetén a pályázó fényképpel köteles igazolni, hogy személyesen vett részt az igényelt sport tevékenységben. Csoportos pályázat esetén további feltétel, hogy az aktivitásról a pályázó rövid beszámolót írjon, amelyet kiteszünk az alapítvány weboldalára.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.

 


Pályázati kiírás a szervátültetéssel kapcsolatos, hiteles ismeretek társadalmi terjesztésére

 

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet a régióban zajló szervátültetési programmal kapcsolatos hiteles információk terjesztésére

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kezelt végstádiumú és/vagy szervpótló kezelést igénylő betegek valós, hiteles ismereteit a szervátültetésről, és ennek a régióban elérhető formáiról. Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek szervezett keretet, és rendszerességet biztosítanak valamint a médiában való megjelenést is figyelembe veszik.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely személy, aki a régióban él, végrehajtható tervet nyújt be, és ennek kivitelezése során együttműködik a Debreceni Egyetem ÁOK SI Szervtranszplantációs Tanszékkel. (Nem kizáró ok a Heves, és Jász-Nagykun-Szolnok megye területe sem)

Mire lehet pályázni?  Az alapítvány szívesen fogad minden olyan ésszerű kezdeményezést, amely a kitűzött céloknak megfelel, tervezése minden részletre kiterjed, és végrehajtását a pályázó saját maga koordinálja. A támogatást nem egy-egy elemre, hanem az egész programra lehet kérni. Az alapítvány a programnak azokat az elemeit fogja támogatni, amelyek jogszabály alapján lehetségesek (tételes elszámolással, megbízási szerződéssel stb.)

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak.

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is). Részletesen le kell írna elképzeléseit, az alábbiakkal kapcsolatban:
Mi a pontos célkitűzés? Kiket akar elérni? Hogyan akarja elérni? Milyen üzenetet közvetít? Hogyan közvetíti? Milyen hatást/eredményt vár a programtól? Hogyan méri le ez a hatást?

Továbbá mellékelni kell egy költségvetési tervet, amely összhangban van a leírtakkal. A pályázó alvállalkozót nem vonhat be.

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat?

A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával. A döntés két körben zajlik. Az első körben bennmaradt pályázókat az alapítvány kuratóriuma személyes megbeszélésre behívja, ahol mód van részletezni a pályázat tartalmát.

Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázat konstrukciójától függően kapja meg a pályázó (megbízási szerződés, dologi költségek átvállalása, utólagos banki átutalás stb.)  Az igényelt költségekről hitelt érdemlő igazolást kell benyújtani, és a programtól, annak lezajlása után beszámolót kell írni, különös tekintettel a kiadásokra, és a kitűzött célok teljesítésére.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.