Pályázati kiírás szervátültetettek szabadidősport aktivitásának elősegítésére

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet a szervátültetetteknek, szabadidősport aktivitásának elősegítésére

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a rendszeresen sportoló szervátültetettek arányát, illetve annak támogatása, hogy a szervátültetettek csoportosan, rendszeresen, és szervezett keretek között vehessenek részt szabadidősport tevékenységben.  Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek nem egy-egy személy számára teszik lehetővé a sportolást, hanem szervezett keretet, toborzást és rendszerességet biztosítanak.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely szervátültetett személy, aki a régióban él, és itt jár orvosi utógondozásra és ezt igazolja is.

Mire lehet pályázni?  Saját, vagy csoportos szabadidősport aktivitáshoz fűződő költségek utólagos megtérítésére

  • Az alapítvány magánszemély saját költségének térítésére vonatkozó beadványt is elbírál,
  • de előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek a szabadidősport nagyobb létszámú művelését segítik elő, és az érintettek elérésétől, a sport szervezésén át, a közösségszervezést is magukban foglalják.

Saját részre pályázni lehet bármely szabadidősporthoz szükséges belépők (bérletek) megvásárlására, amennyiben a pályázó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a nevezett sport művelését legalább négy alkalommal saját maga végezte. Az alapítvány ezért kérheti a sport objektum igazolását, hogy a pályázó ott saját maga jelent meg.  Saját költségre egy naptári évben kétszer lehet, alkalmanként maximum 8.000 Ft összegben.

Csoportos aktivitás megszervezése esetén részletes költségvetési tervet kérünk, amelynek tartalmaznia kell az egyes tételeket, és a résztvevők várható számát. Csoportos aktivitásnak minősül a kérelem, ha legalább 10 személy részvételét jelenti, legalább három alkalommal.  Erre a támogatására az alapítvány nem jelöl meg keretösszeget, de 60.000 Ft-nál magasabb kérelmet csak kivételes esetben támogat.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is), továbbá a sport tevékenység(ek) pontos megnevezését, amelyen részt kíván venni, és annak leírását, hogy mire kéri a költségtérítést, és  – saját részre történő kérelem esetén – annak indoklását, hogy miért szorul rá az alapítvány segítségére. Saját részre történő pályázat esetén feltétel a rászorultságára vonatkozó igazolást (pl. havi jövedelem, munkaviszony, fogyatékosság stb. igazolása) mellékelni. Csoportos aktivitásnál erre nincs szükség, viszont részletes költségvetési tervet kell mellékelni.

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat? A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával, továbbá a pályázó rászorul-e a segítségre, és ez mennyire igazolt. Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Ha a leírás alapján a rászorultságot nem lehet eldönteni, a kuratórium kiegészítést kérhet. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

A csoportos aktivitással kapcsolatos pályázatnál a kuratórium azt bírálja el, hogy az igényelt összeg mennyire szolgálja a kitűzött célt: csoportosan, rendszeresen, és szervezett keretek között végzett szabadidősport.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázó utólag kapja meg, banki átutalással, de csak abban az esetben, ha az igényelt költségét (költségeket) hitelt érdemlően igazolja.

Mind az egyén, mind a csoportos aktivitással kapcsolatban érvényes, hogy elnyert támogatás esetén a pályázó fényképpel köteles igazolni, hogy személyesen vett részt az igényelt sport tevékenységben. Csoportos pályázat esetén további feltétel, hogy az aktivitásról a pályázó rövid beszámolót írjon, amelyet kiteszünk az alapítvány weboldalára.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.