Pályázati kiírás a szervátültetéssel kapcsolatos, hiteles ismeretek társadalmi terjesztésére

 

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet a régióban zajló szervátültetési programmal kapcsolatos hiteles információk terjesztésére

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kezelt végstádiumú és/vagy szervpótló kezelést igénylő betegek valós, hiteles ismereteit a szervátültetésről, és ennek a régióban elérhető formáiról. Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek szervezett keretet, és rendszerességet biztosítanak valamint a médiában való megjelenést is figyelembe veszik.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely személy, aki a régióban él, végrehajtható tervet nyújt be, és ennek kivitelezése során együttműködik a Debreceni Egyetem ÁOK SI Szervtranszplantációs Tanszékkel. (Nem kizáró ok a Heves, és Jász-Nagykun-Szolnok megye területe sem)

Mire lehet pályázni?  Az alapítvány szívesen fogad minden olyan ésszerű kezdeményezést, amely a kitűzött céloknak megfelel, tervezése minden részletre kiterjed, és végrehajtását a pályázó saját maga koordinálja. A támogatást nem egy-egy elemre, hanem az egész programra lehet kérni. Az alapítvány a programnak azokat az elemeit fogja támogatni, amelyek jogszabály alapján lehetségesek (tételes elszámolással, megbízási szerződéssel stb.)

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak.

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is). Részletesen le kell írna elképzeléseit, az alábbiakkal kapcsolatban:
Mi a pontos célkitűzés? Kiket akar elérni? Hogyan akarja elérni? Milyen üzenetet közvetít? Hogyan közvetíti? Milyen hatást/eredményt vár a programtól? Hogyan méri le ez a hatást?

Továbbá mellékelni kell egy költségvetési tervet, amely összhangban van a leírtakkal. A pályázó alvállalkozót nem vonhat be.

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat?

A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával. A döntés két körben zajlik. Az első körben bennmaradt pályázókat az alapítvány kuratóriuma személyes megbeszélésre behívja, ahol mód van részletezni a pályázat tartalmát.

Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázat konstrukciójától függően kapja meg a pályázó (megbízási szerződés, dologi költségek átvállalása, utólagos banki átutalás stb.)  Az igényelt költségekről hitelt érdemlő igazolást kell benyújtani, és a programtól, annak lezajlása után beszámolót kell írni, különös tekintettel a kiadásokra, és a kitűzött célok teljesítésére.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.