Pályázati kiírás a szervátültetéssel kapcsolatos tudományos publikációk közlési költségeinek támogatására

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet a szervátültetési programmal kapcsolatos angol nyelvű tudományos közlésekkel kapcsolatos költségek részleges, teljes átvállalására

A pályázat célja, hogy támogassa a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) zajló szervátültetéshez kapcsolódó tudományos közlemények számának, és színvonalának emelését, és kiemelten segítse a debreceni szervátültetési centrum munkatársainak tudományos közlési lehetőségeit ún. peer-review, magasan kvalifikált angol nyelvű szakmai folyóiratokban. Előnyt élveznek azok a publikációk, amelyekben a centrum munkatársai közül vannak aktív szerzőtársak

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely orvos, orvostanhallgató, doktorandusz, vagy egészségügyi szakdolgozó, aki szervátültetés témában első szerzőként angol nyelvű közleményt nyújt (vagy nyújtott be) és ennek megtervezése és megírása során együttműködik (együttműködött) a Debreceni Egyetem ÁOK SI Szervtranszplantációs Tanszékkel. Nem kizáró ok az ország más területéről, centrumából történő pályázat sem, de előnyt élveznek azok a közlések, amelyeket maga a szervátültető centrum kezdeményezett.

Mire lehet pályázni?  Elsősorban az egyes külföldi kiadóknál az elbírálási folyamat lezárulása után a közléshez rendelt térítési díjak teljes, vagy részleges átvállalására, illetve egyes esetekben angol nyelvi fordítás díjára.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak.

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is). Részletesen le kell írnia, hogy a tervezett (vagy már elfogadott) közlemény témája miért felel meg az alapítvány céljainak, illetve maga a pályázat, a kiírt feltételeknek. Megjelent közlemény esetén ennek csatolása szükséges. Hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy az igényelt költség a közlemény megjelenésének feltétele, továbbá a kérelemben egyértelműen nyilatkozni kell, hogy más forrásból a fenti költségre nem igényelt, és nem is kapott támogatást. Amennyiben a pályázó 40 évesnél idősebb, de még nem nyugállományú szakorvos, indokolnia kell, hogy az adott költség (vagy annak egy része) teljesítését saját forrásból miért nem tudja megoldani

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat?

A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával. Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázat konstrukciójától függően kapja meg a pályázó (banki átutalás a kiadónak, számla alapján történő teljesítés, a pályázó által márt kifizetett összeg átutalása a pályázónak stb.)

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.