Pályázati felhívás

Szervátültetettek részvétele regionális, vagy országos kvalifikációs versenyeken

Az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért pályázatot hirdet szervátültetetteknek, regionálisan, szervezett keretek között zajló, és/vagy a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által szervátültetettek számára rendezett sportversenyen való részvételre.

A pályázat célja, hogy növelje a régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) az aktívan sportoló szervátültetettek arányát, illetve annak támogatása, hogy a régióban élő szervátültetettek aktívan vegyenek részt a regionális, és országos versenyeken.

FELTÉTELEK

Ki pályázhat? Bármely szervátültetett személy, aki a régióban él, és jár orvosi utógondozásra. (Kivételes esetekben a szervátültetett közvetlen hozzátartozójának költségére is pályázni lehet)

Mire lehet pályázni? Az alapítvány az adott regionális, vagy országos versenyen történő részvétel, és a helyszínre történő utazás költségét vállalja át. Kivételes esetekben az alapítvány szállásköltséget is átvállal (egészben, vagy egy részletét), amennyiben a kvalifikációs versenyt szervező ezt nem biztosítja, és a pályázó részvétele a regionális sportaktivitás szempontjából kiemelt jelentőségű, vagy nélkülözhetetlen.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány nincs. A pályázatot szabad szöveggel, maximum egy oldalban a pályázó írja meg, és juttatja el az alapítványnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit (telefon és email is), továbbá a versenypontos megnevezését, amelyen részt kíván venni, és annak leírását, hogy mire kéri a költségtérítést. Nem feltétel, de a pályázathoz mellékelni javasolt minden olyan dokumentumot, amely a kuratórium számára a döntést megkönnyíti: így a verseny honlapját – ha van ilyen, illetve a pályázó rászorultságára vonatkozó adatot (pl. havi jövedelem, munkaviszony, fogyatékosság stb. igazolása). Amennyiben szállás térítésére is benyújt pályázatot, a pályázónak hitelt érdemlően bizonyítani kell a feltételekben leírtakat. Amennyiben hozzátartozó támogatásra is pályázik, akkor a kereset kimutatás mellékletként feltétele a pályázatnak

A pályázatot elektronikusan a kmtranszplantacio@gmail.com oldalra kell beküldeni.

Van-e határideje a pályázat benyújtásának?  Nincs, a pályázat folyamatosan nyitott, de a kuratórium csak havonta végez elbírálást, ezért kérjük, ezt vegye figyelembe a benyújtásnál. Ha az elbírálás sürgős, akkor kérjük, ezt jelezze, az indoklással együtt.

Ki kapja meg a pályázati díjat? A kuratórium minden beadványról egyenként dönt, annak mérlegelésével, hogy a pályázat egyezik-e az alapítvány fenti céljával, továbbá a pályázó rászorul-e a segítségre, és ez mennyire igazolt. Amennyiben a pályázat az alapvető adatokat nem tartalmazza, a kuratórium nem bírálja el a pályázatot. Ha a leírás alapján a rászorultságot nem lehet eldönteni, a kuratórium kiegészítést kérhet. Amennyiben a pályázatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kuratórium a pályázatot semmisnek tekinti, és a pályázót további pályázatokból is kizárhatja.

Mikor kapja meg a díjat a pályázó? Az alapítvány elvi döntéséről a pályázót értesíti. A megítélt összeget a pályázó utólag kapja meg, banki átutalással, de csak abban az esetben, ha az igényelt költségét hitelt érdemlően igazolja: pl. utazással kapcsolatosan autóbusz-, vonatjegy, illetve a regisztrációs díj kifizetését, valamint a versenyen történt megjelenését is igazolja.

Egyéb tudnivaló: az alapítvány bármikor felfüggesztheti a pályázatot. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha a kuratórium által erre szánt keretösszeget elérték a támogatással elbírált pályázatok.